Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstra ordinær generalforsamling

Aalborg Frivilligråd indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 3. maj 2023, kl. 17:00 – 20:00. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at behandle indkomne forslag til vedtægtsændringer. Tilmelding via NemTilmeld:...