Hvem er vi

Aalborg Frivilligråd er paraplyorganisation for de frivillige, sociale foreninger i Aalborg kommune. Vi har til formål at forstærke den lokale dialog og arbejde for gode rammer og vilkår for vores foreninger!

Frivillige, sociale foreninger er kernen i vores civilsamfund. Deres indsats er til gavn for andre, der har brug for en ekstra hånd – f.eks. udsatte børn og unge samt personer med handicap, sociale problemer eller psykisk sårbarhed.

Vores primære opgave er at tale de frivillige organisationers sag i kommunen. På denne måde sætter vi fokus på frivillighedens muligheder og begrænsninger. Et godt samspil mellem frivillige, politikere og offentligt ansatte er essentielt for vores arbejde.

Udover kommunen arbejder vi tæt med De Frivilliges Hus, hvor vi bl.a. er repræsenteret i deres bestyrelse, men vi er to selvstændige organisationer. Aalborg Frivilligråd er et politisk organ, som præsenterer de frivillige organisationers interesser over for kommunen. De Frivilliges Hus arbejder for at styrke det lokale frivillige engagement.

Sådan sikrer vi indflydelse

 Vi er med i uddelingen af de årlige §18-midler.

Årligt mødes vi med politikerne i Sundheds- og Kulturudvalget.

Sidste fredag i september arrangerer vi den årlige Frivillig Fredag, hvor Aalborg Kommunes Frivilligpris overrækkes.

Hvert 4. år er vi medarrangør på Frivilligkonferencen med deltagelse af frivillige, sociale foreninger, politikere samt embedsmænd i Aalborg Kommune. Konferencen blev senest afholdt i 2021.

Vi gennemfører “Politikere i Praktik” hvert 2. år.

I alle forhold vedrørende frivillige, sociale foreninger er vi høringspartner.

Hvis foreningerne oplever problemer, henvender de sig til os.

Fordeling af §18-midlerne

Servicelovens §18 indeholder regler om de midler, alle kommuner hvert år afsætter til deres frivillige sociale foreninger. Hvordan disse midler skal fordeles, bestemmer kommunen selv, men Aalborg Frivilligråd er med til at foreslå kriterierne og midlernes fordeling.

Formålet med kommunens støtte er at vægte et socialt fokus på f.eks. syge, svage eller truede grupper i samfundet. “Svag” kan være en kompleks størrelse at arbejde med. Er man f.eks. svag, bare fordi man er ældre eller flygtning? Frivilligrådet anbefaler, hvad vi mener, mens den endelige afgørelse ligger hos politikerne.

Aalborg Frivilligråd på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to site admins
Backup cache in use.

PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.

12 måneder siden

Aalborg Frivilligråd

Tak for en god digital generalforsamling med meget inspirerende indlæg om at opnå politisk indflydelse.
Vi har fået valgt en ny bestyrelse og glæder os til at komme i gang med arbejdet.
... Se mereSe mindre

Kommenter på facebook

Tak for tilliden og pladsen i bestyrelsen. Jeg glæder mig til at møde jer alle - om det bliver online eller face to face.