Hvem er vi

Aalborg Frivilligråd er paraplyorganisation for de frivillige, sociale foreninger i Aalborg kommune. Vi har til formål at forstærke den lokale dialog og arbejde for gode rammer og vilkår for vores foreninger!

Frivillige, sociale foreninger er kernen i vores civilsamfund. Deres indsats er til gavn for andre, der har brug for en ekstra hånd – f.eks. udsatte børn og unge samt personer med handicap, sociale problemer eller psykisk sårbarhed.

Vores primære opgave er at tale de frivillige organisationers sag i kommunen. På denne måde sætter vi fokus på frivillighedens muligheder og begrænsninger. Et godt samspil mellem frivillige, politikere og offentligt ansatte er essentielt for vores arbejde.

Udover kommunen arbejder vi tæt med De Frivilliges Hus, hvor vi bl.a. er repræsenteret i deres bestyrelse, men vi er to selvstændige organisationer. Aalborg Frivilligråd er et politisk organ, som præsenterer de frivillige organisationers interesser over for kommunen. De Frivilliges Hus arbejder for at styrke det lokale frivillige engagement.

Sådan sikrer vi indflydelse

 Vi er med i uddelingen af de årlige §18-midler.

Årligt mødes vi med politikerne i Sundheds- og Kulturudvalget.

Sidste fredag i september arrangerer vi den årlige Frivillig Fredag, hvor Aalborg Kommunes Frivilligpris overrækkes.

Hvert 4. år er vi medarrangør på Frivilligkonferencen med deltagelse af frivillige, sociale foreninger, politikere samt embedsmænd i Aalborg Kommune. Konferencen blev senest afholdt i 2021.

Vi gennemfører “Politikere i Praktik” hvert 2. år.

I alle forhold vedrørende frivillige, sociale foreninger er vi høringspartner.

Hvis foreningerne oplever problemer, henvender de sig til os.

Fordeling af §18-midlerne

Servicelovens §18 indeholder regler om de midler, alle kommuner hvert år afsætter til deres frivillige sociale foreninger. Hvordan disse midler skal fordeles, bestemmer kommunen selv, men Aalborg Frivilligråd er med til at foreslå kriterierne og midlernes fordeling.

Formålet med kommunens støtte er at vægte et socialt fokus på f.eks. syge, svage eller truede grupper i samfundet. “Svag” kan være en kompleks størrelse at arbejde med. Er man f.eks. svag, bare fordi man er ældre eller flygtning? Frivilligrådet anbefaler, hvad vi mener, mens den endelige afgørelse ligger hos politikerne.

Aalborg Frivilligråd på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 uger siden

Aalborg Frivilligråd

Kræftens bekæmpelse, lokalafdeling Hals havde besøg af Dennis Charles Hansen (S) på lyserød lørdag d. 8. oktober.
Ifølge Tove Pedersen, som var frivillig på dagen, gik det rigtig fint. Han fik nogle opgaver og blev også orienteret om foreningens arbejde.

Klik her for at læse mere om Politiker i Praktik 👇
aalborgfrivilligraad.dk/politiker-i-praktik-2022.../
... Se mereSe mindre

Kræftens bekæmpelse, lokalafdeling Hals havde besøg af Dennis Charles Hansen (S) på lyserød lørdag d. 8. oktober. 
Ifølge Tove Pedersen, som var frivillig på dagen, gik det rigtig fint. Han fik nogle opgaver og blev også orienteret om foreningens arbejde.

Klik her for at læse mere om Politiker i Praktik 👇
https://aalborgfrivilligraad.dk/politiker-i-praktik-2022.../

2 uger siden

Aalborg Frivilligråd

Bedre psykiatri havde besøg af Nuuradiin S. Hussein (S), som deltog i et samtaleforløb for forældre til unge med psykiatriske problemstillinger.
Ifølge Lisbeth Larsen fra Bedre Psykiatri var det en succes.

Nuuradiin udtaler følgende om praktikken:

"En lang arbejdsdag er afsluttet med en kort praktik i foreningen “Bedre psykiatri Aalborg”, hvor jeg fik lov til at deltage i et samtaleforløb for forældre til unge med psykiatriske problemstillinger.

Er så imponeret og taknemmelig for at vi har mennesker som Lisbeth Larsen og mange andre frivillige som bruger meget tid på at skabe rum og ramme for de svære samtaler, når ens kære får ondt i sindet i kortere eller længerevarende perioder.

Ønsket om og behovet for pårørendevejledere anderkender jeg🙏🏼.

Tak for Lisbeth, Sanne og forældrene for jeres åbenhed🌹."

Læs mere om Politiker i Praktik her 👇
aalborgfrivilligraad.dk/politiker-i-praktik-2022.../
... Se mereSe mindre

Bedre psykiatri havde besøg af Nuuradiin S. Hussein (S), som deltog i et samtaleforløb for forældre til unge med psykiatriske problemstillinger. 
Ifølge Lisbeth Larsen fra Bedre Psykiatri var det en succes. 

Nuuradiin udtaler følgende om praktikken: 

En lang arbejdsdag er afsluttet med en kort praktik i foreningen “Bedre psykiatri Aalborg”, hvor jeg fik lov til at deltage i et samtaleforløb for forældre til unge med psykiatriske problemstillinger.

Er så imponeret og taknemmelig for at vi har mennesker som Lisbeth Larsen og mange andre frivillige som bruger meget tid på at skabe rum og ramme for de svære samtaler, når ens kære får ondt i sindet i kortere eller længerevarende perioder.

Ønsket om og behovet for pårørendevejledere anderkender jeg🙏🏼.

Tak for Lisbeth, Sanne og forældrene for jeres åbenhed🌹.

Læs mere om Politiker i Praktik her 👇
https://aalborgfrivilligraad.dk/politiker-i-praktik-2022.../
Indlæs flere