Aalborg Frivilligråd indkalder til generalforsamling torsdag d. 21. marts 2024 

Tid: 17.00 – 20.00 
Sted: Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø.   KaffeFair I Sundhedshuset 

Program 

 • 17:00 Check in (tilmelding nødvendig) 
 • 17:05 Velkomst  
 • Generalforsamlingen indledes med et oplæg ved Nini fra De Frivilliges Hus  
 • Spisning  

Generalforsamling kl. 18.30 

Dagsorden for Generalforsamlingen 

 •  Valg af dirigent 
 •  Valg af referent og 2 stemmetællere 
 •  Godkendelse af nye medlemmer 
 •  Frivilligrådets beretning for det forløbne år 
 • Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse 
 •  Forelæggelse af budget for indeværende år til orientering 
 •  Indkomne forslag 
 •  Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  • Følgende er på valg: Anika Nørager (genopstiller), Preben Hansen (genopstiller),  John Buhl (genopstiller), Lotte Petersen (genopstiller ikke) 
 •  Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  •  Georgette Lumbala Ngalula (genopstiller ikke) 
 •  Eventuelt 

Af hensyn til forplejning er tilmeldingsfristen fredag d. 15. marts 2024. 

Tilmelding sker via Nemtilmeld på: 
https://aalborgfrivilligraad.nemtilmeld.dk/7/