Veloverstået og velbesøgt generalforsamling

Onsdag den 23. marts afholdt vi ordinær generalforsamling på Trekanten i Aalborg.

Forinden var der oplæg med Aalborg Kommunes relativt nye rådmand for Sundhed og Kultur, Jes Lunde (R), der fortalte om sine visioner for det frivillige sociale område i kommunen. Tak for din deltagelse!

Efter det spændende oplæg var der fællesspisning i form af tapas, som Trekanten sørgede for. Det var lækkert!

Kommunens afdelingschef for Landdistrikter og Fritid, Erik Kristensen, var vores dirigent denne aften. Tak for din deltagelse!

Vi vil gerne sige tak for det pæne fremmøde og den gode debat, vi havde, der lagde rammerne for Aalborg Frivilligråds arbejde i indeværende år.

Et stort TAK skal lyde til de afgåede bestyrelsesmedlemmer for en utrolig ihærdig og dedikeret indsats!

Samtidig vil vi også gerne byde de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter rigtig hjerteligt velkommen – vi ser meget frem til samarbejdet!

Inden så længe vil den nye bestyrelse konstituere sig, og der vil ske ting og sager her på hjemmesiden – hold godt øje!