Politiker i praktik

Kære forening

Som I sikkert ved, har vi i Aalborg Frivilligråd en aktivitet, vi kalder
”Politiker i praktik”.
Aktiviteten fandt sidste gang sted i 2021, hvor en række byrådspolitikere
tilbragte nogle timer i forskellige foreninger. Dette giver gevinst begge
veje – politikerne får bedre indblik i, hvor meget de sociale foreninger
kan, og foreningen får en enestående mulighed for at vise betydningen
af deres aktiviteter.