Politiker i Praktik – Social Sundhed Aalborg

Social Sundhed Aalborg deltog i dette års Politik i Praktik og havde besøg af byrådsmedlem Tobias Bøgeskov (S) i september.

De har sendt os denne fine tilbagemelding:

“Den 14. september 2021 deltog vi i Social Sundhed Aalborg i initiativet “Politiker i praktik” og havde denne dag Tobias Bøgeskov (S) på besøg i foreningen.

Vi havde sat Tobias stævne i De frivilliges hus i deres nye lokaler på Hadsundvej. Et sted vi opholder os ofte, da vi desværre ikke har egne lokaler til rådighed, og dette var blandt andet et punkt, vi talte med Tobias om.

Vi lagde selvfølgelig ud med morgenbrød og kaffe og en introduktion til hvem vi er som forening og hvad vi arbejder med. Da vi er en forening, der arbejder for større lighed i sundhed ved at sundhedsfaglige studerende – vores frivillige brobyggere – følger sårbare mennesker til deres aftale i sundhedsvæsenet, havde vi arrangeret at komme med over facetime på en brobygning, vores frivillige brobygger Helene skulle på denne dag. På denne måde kunne Tobias få indblik i hvordan en brobygning kan se ud og samtidig ville vi gribe mindst muligt ind i opgaven og relationen borger og brobygger imellem.

Vi facetimede både med Helene og den unge kvinde, hun fulgte denne dag. Begge fortalte om, hvad det gav dem at være afsted sammen. Helene kunne fortælle, at hun får tilført perspektiver til hendes uddannelse, som hun ikke kan lære på studiet. Den unge kvinde, fortalte, at hvis ikke hun havde mulighed for at blive fulgt, kom hun ganske enkelt ikke afsted til sine aftaler.

Dernæst havde vi arrangeret, at Tobias skulle med på AAU og hverve nye frivillige. Hvervning fylder nemlig en del på netop på dette tidspunkt af året – ved studiestart på de sundhedsfaglige uddannelser. Her skulle vi stå med kaffe og komme i snak med sundhedsfaglige studerende og invitere dem ind til vores infomøde den kommende uge. Vi mødtes også med vores borgerrepræsentant Clara, som talte med Tobias om sine erfaringer med at være sårbar i sundhedssystemet.

Alt i alt var det en rigtig god dag, hvor vi både kunne give Tobias et indblik i vores hverdag, men også sparre med Tobias omkring samarbejde med kommunen og foreningens udvikling. Tobias var interesseret og lyttende hele dagen igennem og åben for alt det, vi havde planlagt.

Vi anbefaler helt klart andre foreninger at deltage i “Politiker i praktik” som er et super initiativ til at styrke sammenhængen mellem civilsamfund og kommune.”

Vi siger mange tak for denne meget fine beretning og anbefaling af Politiker i Praktik:)