Politiker i Praktik 2021

En række lokale frivillige sociale foreninger tilbyder politikerne i Aalborg Byråd at komme i en praktik, hvor man får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige arbejdsopgaver i foreningen og møde de borgere, der oplever effekten af frivilligheden.

Foreningerne får mulighed for at vise, hvor vigtige de er for Aalborg Kommune – og hvilken konkret positiv forskel, de gør for deres respektive målgrupper. Det giver foreningerne en unik mulighed for at forbedre kontakten til Aalborg Kommune.

Aalborg Frivilligråd står for at matche foreninger og politikere.

Der har traditionelt været god tilslutning fra byrådspolitikerne, og tilbagemeldinger fra foreningerne har ligeledes været positiv.

I år er der 13 foreninger, der hver får besøg af en politiker, hvoraf 2 er rådmænd.

Praktikken tilstræbes at foregå i løbet af uge 36-38, dvs. 6.-24. september – vi er dermed godt i gang!