Netværksmøde for lokale frivilligråd

Vores formand og næstformand havde den store fornøjelse at deltage til Frivilligrådets netværksmøde for medlemmer af lokale frivilligråd, der bl.a. blev afholdt i Støvring i oktober måned.

Her blev der mulighed for at dele erfaringer, hvilket bl.a. skete på baggrund af de emner, som deltagerne havde budt ind med på forhånd. Det resulterede i gode debatter om frivilligrådenes opgaver, kontakten til foreningerne samt kriterier for uddeling af §18-midler.

Der blev også talt om det nationale Frivilligråds opgaver her og nu, bl.a. anbefalinger til en ny civilsamfundsstrategi.

Der var generelt stor tilfredshed med mødet, hvilket bl.a. understreges af følgende udtalelse af vores næstformand, Merite Le: “Da jeg tilmeldte mig til det Nationale Frivilligråds netværksmøde, var jeg nysgerrig på, hvad deres rolle er, og hvem de andre lokale frivilligråd er. Netværksmødet skuffede absolut ikke, da jeg gik derfra med en indsigt i det Nationale Frivilligråd og ansigter på og sparring fra andre lokale frivilligråd. Jeg håber, der vil være flere muligheder for at komme tættere på hinanden, så vi kan vidensdele og blive inspireret.”

Vi siger tak for et rigtig godt arrangement og håber, at der bliver afholdt flere af disse meget udbytterige netværksmøder.

Læs mere her om erfaringer fra netværksmøderne: https://frivilligraadet.dk/nyheder/nyhed/lokale-netvaerksmoeder-giver-stor-vaerdi-deltagere?fbclid=IwAR1AWNZ-XYbqIY2Mn5bLCPSK9fBkuk3gwGZrgKjHv6n4DUWzXutLBtkL1oA