Indkaldelse til generalforsamling 2022 i Aalborg Frivilligråd

Aalborg Frivilligråd indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 23. marts 2022.

Tidspunkt: 17.00 – 20.00

Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst

Program:

17.00 – 17:15: Velkomst ved formand, Winnie Lauritzen

17.15 – 18.00: Visioner for området ved rådmand Jes Lunde (R), Sundhed og Kultur, i Aalborg Kommune

18.00 – 19.00: Spisning

19.00 – 20.00: Generalforsamling med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Fremlæggelse af Rådets beretning
  4. Fremlæggelse af Rådets regnskab
  5. Indkomne forslag – se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: https://aalborgfrivilligraad.dk/wp-content/uploads/2022/02/Forslag-til-vedtaegtsaendringer-pkt.-5.pdf
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af hhv. 1. og 2. suppleant
  8. Eventuelt

Af hensyn til forplejning er tilmeldingsfristen fredag d. 18. marts 2022

Tilmelding sker via NemTilmeld på: https://aalborgfrivilligraad.nemtilmeld.dk/2/

I kan også se en begivenhed for generalforsamlingen på Facebook her: https://fb.me/e/1aEjSwZ4A

OBS: Vær opmærksom på at indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før d. 23. marts 2022 – altså senest 9. marts på mail info@aalborgfrivilligraad.dk

Vel mødt!