Frivilligkonference 2021

Aalborg Kommune og Aalborg Frivilligråd afholdte den 7/10 Frivilligkonference 2021 i Gigantium i Aalborg.

Ca. 120 repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger, embedsmænd, politikere var samlet til en spændende eftermiddag/aften med oplæg af Jens Ulrich Consult ApS med titlen: “Har vi de fællesskaber, vi ønsker”, bl.a. med fokus på, om fællesskaber altid er gode – for alle?

Dernæst fulgte et oplæg om gode eksempler på at skabe frivillighed med projektchef Lone Buchardt fra Forbrugerrådet TÆNK om motivation og rekruttering af frivillige.

Det sidste oplæg omhandlede Social Sundhed ved daglig leder Ann-Sofie Christensen, som bl.a. uddanner sundhedsprofessionelle som frivillige ‘brobyggere’ med målet om at skabe større social lighed i sundhed med fokus på udsatte borgere.

Derudover bød dagen på rundborgssnak med en bred sammensætning af repræsentanter ved hvert bord, der diskuterede spørgsmål om bl.a. samskabelse og §18, samt afslutningsvis en mulighed for diskutere frivillighed og lokale forhold for frivillige sociale foreninger med lokale politikere.

Vi siger mange tak for deltagelsen og det store engagement!🙂