Ekstraordinær generalforsamling

Aalborg Frivilligråd indkalder til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 3. maj 2023, kl. 17:00 – 20:00.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at behandle indkomne forslag til vedtægtsændringer.

Tilmelding via NemTilmeld: https://aalborgfrivilligraad.nemtilmeld.dk/5

Sted: Salen på 1. sal i De Frivilliges Hus