Aalborg Frivilligråds generalforsamling 2024

Program 

 • 17:00 Check in (tilmelding nødvendig)
 • 17:05 Velkomst
 • Generalforsamlingen indledes med et oplæg ved Nini og Katja fra De Frivilliges Hus
 • Spisning

Generalforsamling kl. 18.30 

Dagsorden for Generalforsamlingen 

 •  Valg af dirigent
 •  Valg af referent og 2 stemmetællere
 •  Godkendelse af nye medlemmer
 •  Frivilligrådets beretning for det forløbne år
 • Forelæggelse af regnskab for det foregående år til godkendelse
 •  Forelæggelse af budget for indeværende år til orientering
 •  Indkomne forslag
 •  Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Følgende er på valg: Anika Nørager (genopstiller), Preben Hansen (genopstiller),  John Buhl (genopstiller), Lotte Petersen (genopstiller ikke)
 •  Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  •  Georgette Lumbala Ngalula (genopstiller ikke)
 •  Eventuelt

Af hensyn til forplejning er tilmeldingsfristen fredag d. 15. marts 2024.

Tilmelding sker via Nemtilmeld på: 
https://aalborgfrivilligraad.nemtilmeld.dk/7/