Aalborg Frivilligråds generalforsamling 2023

Aalborg Frivilligråds årlige generalforsamling er vores forenings øverste myndighed. Det er her fundamentet i form af vedtægter, valg, ansvar og økonomi bestemmes.
Det er værdifuldt for dig at deltage – fordi det er her, du har indflydelse på hvem, der skal sidde i bestyrelsen. Det er også her du har mulighed for at blive hørt og få forslag behandlet, og det er her, bestyrelsen skal stå til regnskab for årets aktiviteter.
Program (kommer snarest)
Af hensyn til forplejning skal tilmelding ske via NemTilmeld (se link under “Billetter”) senest 27/2
OBS: Vær opmærksom på at indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 2 uger før d. 6. marts 2023 – altså senest 20. februar på mail info@aalborgfrivilligraad.dk
Lokalet er Salen på 1. sal i De Frivilliges Hus
Vi håber at se dig!