Aalborg Frivilligråd som bindeled

Som kommunens høringspartner rådgiver vi om de forhold, der vedrører politikker for frivilligt socialt arbejde. Oplever man specifikke problemer i foreningerne, står vi klar til at bære dem igennem til rette vedkommende.


Aalborg Frivilligråd er også en del af Det nationale Frivilligråd. Hvis vi støder ind i problemer, som kunne have interesse for frivilligråd over hele landet, bringer vi det videre til det nationale råd.


F.eks. har vi tidligere fået mange henvendelser fra foreningerne om høje gebyrer på deres foreningskonti og problemer omkring negative renter. Denne sag har vi rejst i det nationale råd, der nu arbejder videre med den.