Indkaldelse til Generalforsamling hos Aalborg frivilligråd

Mandag den 9. november 2020 kl. 17.00 – 21.00 på Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Ø.

Brænder du for frivilligt socialt arbejde i Aalborg? Vil du gerne være med til at skabe de bedst mulige rammer for det sociale frivillige arbejde? Så skal du tage med til generalforsamling i Aalborg Frivilligråd mandag den 9. november, og gøre din indflydelse gældende. Vi får besøg af Hans Stavnsager, tidl. generalsekretær i Dansk Ungdoms Fællesråd. Han fortæller om, hvordan man som forening kan sikre politisk indflydelse, hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre, hvornår man skal inddrage hvem, og hvordan man sikrer, at man har et godt forhold til politikerne. Du kan også høre mere om, hvad vi laver i Frivilligrådet, og skulle du have lyst, til at påvirke vores arbejde og fokus, så har du som frivillig i en social forening i Aalborg kommune både stemmeret og muligheden for at stille forslag til generalforsamlingen, men også mulighed for selv at stille op til bestyrelsens arbejde. Så gør din indflydelse gældende og kom til generalforsamling og stem for den retning, du og din forening mener frivilligrådet skal arbejde i.

Det er gratis at deltage, men tilmelding til mad er nødvendigt
tilmelding foregår her

Indkomne forslag:
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, altså senest 25.10 2020. Forslag sendes til nannavejbaek@live.dk

Spørgsmål:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formand Nanna Vejbæk på nannavejbaek@live.dk

Program:
17.00 – 18.00 Velkomst og oplæg ved Hans Stavnsager
18.00 – 19.00 Spisning
19.00 – 20.00 Generalforsamling


Dagsorden
1. foredrag ved Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han er tidligere generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd. Foredrag om hvordan foreninger kan sikre politisk indflydelse
2. Mad
3. Valg af dirigent
4. Beretning v. formand Nanna Vejbæk
5. Økonomi v. Tove Pedersen, De Frivilliges Hus
6. Vedtægter se forslag til nye vedtægter her
6. A. Hvis vedtægtsændringer godkendes ønsker Aalborg frivilligråd at få generalforsamlings tilladelse til at springe generalforsamling 2021 over
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt

Flere gode historier

Offici ad qui blautent. Nonseque diam quibusant. Sedis et volume perro modioribus, cusame dolo vent, nos que aut as.