Fire gode råd til § 18 ansøgning


Kære foreninger

Fra den 1. april er der mulighed for at søge § 18 midler i Aalborg kommune, med det formål at støtte socialt arbejde for udsatte grupper. I Aalborg Frivilligråd er en af vores kerneopgaver at behandle alle § 18 ansøgninger og lave indstillinger til politikerne. Frivilligrådet er også i dialog med politikerne omkring retningslinjer for § 18 puljemidler.
Derfor ønsker vi at give fire konkrete råd for at sikre, at I som forening bliver klædt endnu bedre på i forhold til at søge § 18 midler.

 1. Læs felterne grundigt igennem, inden du udfylder dem
  Når der f.eks. i ansøgningsskemaet spørges ind til, hvad formålet med foreningen er jf. vedtægterne, anbefaler vi, at I præcist beskriver formålet, som det er beskrevet i vedtægterne for jeres forening. Det samme gør sig gældende for de andre felter, der skal udfyldes i skemaet. På den måde kan vi sikre et mere sikkert og fyldestgørende bedømmelsesgrundlag at vurdere ansøgningen ud fra.
 2. Forklar det sociale aspekt
  Redegør specifikt for hvorfor netop jeres målgruppe er socialt udsatte, og hvad der er årsag til, at netop jeres aktivitet vil optimere trivslen for den konkrete gruppe. Man er ikke pr. definition socialt udsat, fordi man f.eks. er ældre eller indvandrer, så hvad er det præcist, der gør, at jeres målgruppe er udsat? Er jeres målgruppe f.eks. svært mindrebemidlede og derfor afskåret fra at deltage i aktiviteter med egenbetaling? Handler det om ensomhed, hvor gruppen har tendens til at isolere sig? Beskriv præcist hvad der karakteriserer jeres målgruppe, og hvad der gør dem socialt udsatte, og hvordan jeres aktivitet hjælper dem.
 3. Forklar formue
  Hvis jeres forening har et indestående beløb på jeres foreningskonto, bedes I venligst beskrive årsagen hertil samt begrunde, hvorfor der søges flere penge. F.eks. at formuen skal bruges til et større arrangement, jubilæum eller lignende.
 4. Læs ansøgningen igennem inden fremsendelse
  For at undgå misforståelser anbefaler vi, at I læser jeres ansøgning igennem en ekstra gang for stave- og formuleringsfejl inden indsendelse.

Aalborg Frivilligråd ser i den grad frem til at gennemgå alle ansøgningerne, og det er vores håb, at de ovenstående råd kan lette ansøgningsprocessen for jer i den enkelte forening. Sidst men ikke mindst vil vi i samme ombæring takke alle frivillige foreninger for det flotte stykke arbejde, der bliver udført i Aalborg Kommune – bliv endelig ved med det.
Ansøgningsskema og detaljeret vejledning findes på Aalborg Kommunes hjemmeside. Ansøgningsperioden løber som den plejer fra 1. april til 30. september. https://www.aalborg.dk/oplevelser/frivillig/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde-18
De bedste hilsner Aalborg Frivilligråd, 2020

Flere gode historier

Offici ad qui blautent. Nonseque diam quibusant. Sedis et volume perro modioribus, cusame dolo vent, nos que aut as.