Dagsorden til ekstra ordinær generalforsamling

Dagsorden til Aalborg Frivilligråds ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 3. maj 2023 er nu tilgængelig og kan læses her:
Dagsorden til ekstra ordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling for at behandle indkomne forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag kan læses her:
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (rev d. 2. maj 2023)

Tilmelding via NemTilmeld: https://aalborgfrivilligraad.nemtilmeld.dk/5

Sted: Salen på 1. sal i De Frivilliges Hus

Flere gode historier

Offici ad qui blautent. Nonseque diam quibusant. Sedis et volume perro modioribus, cusame dolo vent, nos que aut as.