Generalforsamling 28 Januar 2021

Brænder du for frivilligt socialt arbejde i Aalborg? Vil du gerne være med til at skabe de bedst mulige rammer for det sociale frivillige arbejde? Så skal du tage med til generalforsamling i Aalborg Frivilligråd i Januar, dato, tid og sted kommer, og gøre din indflydelse gældende. Du kan høre mere om, hvad vi laver i Frivilligrådet, og skulle du have lyst, til at påvirke vores arbejde og fokus, så har du som frivillig i en social forening i Aalborg kommune både stemmeret og muligheden for at stille forslag til generalforsamlingen, men også mulighed for selv at stille op til bestyrelsens arbejde. Så gør din indflydelse gældende og kom til generalforsamling og stem for den retning, du og din forening mener frivilligrådet skal arbejde i. det hele foregår torsdag den 28. januar 2021 kl. 17 – 21.00 Digitalt.
For at deltage skal du trykke på linket her, og download teams, det er gratis:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTcwMmZlMjUtMzMzOS00YTBiLTlhZGMtYmM1MmFhMjEyZDUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294fe11a3-37d9-4f50-a215-4fd295985b73%22%2c%22Oid%22%3a%22414e3ab0-67d9-440f-adbe-02a5ceaf8dca%22%7d

Ønsker man at få link og info direkte i sin egen mail boks, kan man tilmelde sig på dette link https://forms.gle/UhgNXJ9DB6oMw2c27

Spørgsmål:
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte formand Nanna Vejbæk på formandskab@aalborgfrivilligraad.dk

Program:
17.00 – 18.00 Velkomst og oplæg ved Hans Stavnsager
18.00 – 20.00 Generalforsamling, dagsorden kan ses neden for

Dagsorden

  1. Foredrag ved Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han er tidligere generalsekretær for Dansk Ungdoms Fællesråd. Foredrag om hvordan foreninger kan sikre politisk indflydelse
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning v. formand Nanna Vejbæk
  4. Økonomi v. Tove Pedersen, De Frivilliges Hus
  5. Nye vedtægter
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Eventuelt